Els serveis que oferim nosaltres són:

- La intermediació en la compa, venta o lloguer de qualsevol tipus d’immoble.